Talous

Jokioisten kunnan tilinpäätös vuodelta 2015 osoittaa 1 183 018 euron ylijäämää. Vuonna 2014 ylijäämäksi muodostui 1 731 452 euroa. 

Olosuhteisiin ja yleiseen taloustilanteeseen nähden hyvään tulokseen vaikuttivat mm. käyttötalouden toimintakulujen hillitty kasvu, verotulojen kasvu, valtionosuuksien kasvu  ja korkokulujen säilyminen edellisvuoden tasolla.

Verotulot kasvoivat edellisvuodesta 460 401 euroa. Kokonaisverotulot olivat 19,31 miljoonaa euroa. 

Valtionosuudet kasvoivat 209 788 eurolla ja niitä kertyi 9,66 miljoonaa euroa.

Kunnan kokonaistoimintakulut nousivat 890 000 eurolla, ollen 30,33 miljoonaa euroa. Henkilöstökulut laskivat 31 795 euroa.

Käyttötalouden maksu- ym. toimintatuotot säilyivät edellisvuoden tasolla, ollen 4,04 miljoonaa euroa.

Vuosikate oli 2,54 miljoonaa euroa, joka on n. 200 000 euroa edellisvuotta pienempi.

Poistoja ja arvonalentumisia tehtiin kaikkiaan 1,36 miljoonan euron edestä. Tämä oli 350 000 euroa edellisvuotta enemmän. Paanan koulun laajennus- ja peruskorjaushankkeen valmistuminen sekä koulun täydellinen uudelleenkalustaminen nostavat poistojen määrää.

Kunnan omavaraisuusaste säilyi edellisvuoden tasolla, ollen 47,7 %. Suhteellinen velkaantuneisuus kuittenkin kasvoi 5,5 %, 63,6 %:iin.  Lainakannan kasvu johtuu pääosin Paanan koulun laajennus- ja peruskorjaushankkeen rahoituksesta.

Vuoden 2015 talousarviossa tilikauden tulokseksi arvioitiin edellä mainittu 157 020 euroa, joten tilikausi toteutui lopulta huomattavasti arvioitua paremmin, jopa erinomaisesti.

Kunnan taseen loppusumma kasvoi 39,17 miljoonasta eurosta 40,94 miljoonaan euroon. Keskeisimmin tähän vaikuttivat uudet omaisuuserät (Paanan koulu, Paukkumäki, Opintien palvelutalo ja vanhusten rivitalo).

Taseessa on aiemmilta tilikausilta kertynyttä ylijäämää yhteensä 6,7 miljoonaa euroa (vuosi 2015 mukaan lukien).

 

Lisätiedot

Jokioisten kunta
Keskuskatu 29 A
31600 Jokioinen

Kunnanvirasto avoinna
ma klo 9.00-16.30
ti-pe klo 9.00-15.00

Puhelinvaihde
03 418 21
ma klo 8.00-16.00
ti-pe klo 8.00-15.30

Faksi
03 4384 025

Henkilöhaku
(luottamushenkilöt ja henkilöstö) 

Sähköposti
etunimi.sukunimi(at)jokioinen.fi

Virallinen sähköpostiosoite
jokioisten.kunta(at)jokioinen.fi