Kuntalaisaloite

Kunnan asukkaalla on oikeus tehdä kunnalle aloitteita sen toimintaa koskevissa asioissa (Kuntalain 28 §). Aloiteoikeudella lisätään kuntalaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia. Aloitteen voi tehdä joko kunnanhallitukselle tai asiaa hoitavalle lautakunnalle. Kukin toimielin käsittelee sen tehtäväalueella tehdyt aloitteet.

Aloitteen tekijälle ilmoitetaan aloitteen johdosta suoritetut toimenpiteet

Aloite lähetetään edelleen valmisteltavaksi. 

Kuntalaisen sähköpostilla lähettämä viesti saa olla vapaamuotoinen eikä vaadi sähköistä allekirjoitusta tullakseen vireille tai johtaakseen muihin toimenpiteisiin. Lähettäjän tulee kuitenkin ilmoittaa viestissä myös muut yhteystietonsa sähköpostiosoitteen lisäksi, jotta mahdollinen myöhempi yhteydenotto olisi mahdollista.

Kirjeenä lähetetty aloite tulee olla allekirjoitettu ja sen voi lähettää tai viedä itse viraston aukioloaikoina kunnan kirjaamoon. Aloitteeseen tulee merkitä tekijän yhteystiedot (nimi, osoite, puhelinnumero ja mahdollinen sähköpostiosoite). Osoita aloite asianomaiselle toimielimelle.

Aloitteen/kirjelmän laatiminen 

Hyvä aloite

  • on selkeä ja helposti luettava, kiinnostava ja myyvä
  • on lyhyt, korkeintaan yksi A4
  • sisältää asian kannalta vain kaikkein keskeisimmät perustelut/faktat
  • sisältää ehdotuksia mahdollisesta asian etenemisestä
  • sisältää yhteystietosi.

Aloite saa olla sisällöltään ja muodoltaan vapaamuotoinen, kunhan siitä selviää, mitä aloitteella esitetään. Hyvä aloite on asiallinen ja ajatuksia voi selventää liittämällä aloitteeseen esimerkiksi kartan, kustannuslaskelman tai kuvan. Laita aloitteeseen myös yhteystiedot. Aloitteen ensimmäiselle allekirjoittajalle toimitetaan tieto aloitteen käsittelystä sekä pyydetään tarvittaessa lisätietoja.

Aloitteen voi tehdä 

  • verkossa kuntalaisaloite.fi
  • sähköpostilla jokioisten.kunta@jokioinen.fi
  • vapaamuotoisella kirjeellä osoitteeseen: Jokioisten kunta, Kirjaamo, Keskuskatu 29 A, 31600 Jokioinen
 

Lisätiedot

Jokioisten kunta
Keskuskatu 29 A
31600 Jokioinen

Kunnanvirasto avoinna
ma klo 9.00-16.30
ti-pe klo 9.00-15.00

Puhelinvaihde
03 418 21
ma klo 8.00-16.00
ti-pe klo 8.00-15.30

Faksi
03 4384 025

Henkilöhaku
(luottamushenkilöt ja henkilöstö) 

Sähköposti
etunimi.sukunimi(at)jokioinen.fi

Virallinen sähköpostiosoite
jokioisten.kunta(at)jokioinen.fi