Ympäristö

Jokioisten kunnan ympäristönsuojeluviranomaisena toimii Teknisen lautakunnan lupajaosto.

Jokioisten kunnan ympäristöpalvelut ostetaan ostopalveluna Forssan kaupungin ympäristönsuojeluyksiköltä. 

Forssan kaupunki hoitaa kuntien ympäristösuojelun hallinnosta annetussa laissa (64/1986 muutoksineen) ympärisösuojeluviranomaiselle säädetyt tehtävät ensisijaisesti niiltä osin, kuin tehtävät koskevat ympäristösuojelulain (527/2014 muutoksineen) 22 §:n mukaisia lupa- ja valvontatehtäviä, mm. lain 168 §:ssä tarkoitetun valvontasuunnitelman laatimisen. tehtäviin kuuluu niin ikään ympäristösuojelulain 11 luvun toiminnan rekisteröinti ja luvun 12 ilmoitusmenettelyn hoito. Lisäksi Forssan kaupunki hoitaa maa-aineslaissa tarkoitetut lupa- ja valvonatehtävät.

 

Lisätiedot

Ympäristötarkastaja
Henna Moisander
03 4141 5271
henna.moisander(at)jokioinen.fi