Hakeminen

Rakennuslupahakemus laaditaan valmiille lomakkeelle yksin kappalein. Rakennuslupaa voi hakea rakennuspaikan haltija tai hänen valtuuttamansa henkilö. Jos hakijoita on useampia, pitää kaikkien allekirjoittaa hakemus tai antaa valtakirja.

Erityisesti on kiinnitettävä huomiota seuraaviin asioihin:

- lue rakennuslupahakemuksen täyttöohjeet huolella

- kylä, tilan nimi, rekisterinumero (kaava-alueella myös kortteli ja tontti)

- rakennuspaikan pinta-ala ja käytetty rakennusoikeus

- rakennettavan rakennuksen pinta-ala- ja tilavuustiedot

- Rakennushankkeen tai toimenpiteen kuvaus

- selvitys jätehuollosta ja viemäröinnistä

- suunnittelijatiedot (pääsuunnittelija)

- päiväys ja allekirjoitus

 

Lisätiedot

Kunnaninsinööri
Kari Tasala
03 4182 7250
050 5925 850 kari.tasala(at)jokioinen.fi  

Rakennusvalvonnan sihteeri
Kirsi-Marja Pääjärvi
03 4182 7258
kirsi-marja.paajarvi(at)jokioinen.fi