Rakennusvalvonta

Jokioisten kunnan rakentamiseen liittyvistä asioista huolehtii kunnanvirastossa rakennustarkastaja. Rakennustarkastajan tehtävä on opastaa ja neuvoa rakentajaa toimimaan maankäyttö- ja rakennuslain sekä kunnan rakennusjärjestyksen mukaisesti rakentamiseen liittyvissä asioissa.  Rakennustarkastaja myöntää kaikki rakentamiseen liittyvät luvat. 

Poikkeamislupa-asiat päättää teknisen lautakunnan lupajaosto tai Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus.

Suunnittelutarveratkaisut tekee teknisen lautakunnan lupajaosto.


Myös maankäyttö- ja rakennuslain edellyttämät katselmukset ja tarkastukset ovat rakennustarkastajan tehtäviä.

Rakennustarkastajan toimistoaika on maanantaisin ja torstaisin kello 12.00-15.00. Muulloin virka-aikana voit sopia tapaamisesta soittamalla numeroon 03 4182 7256 tai 050 5925 852 tai sähköpostilla petri.vastamaki(at)jokioinen.fi.

 

Lisätiedot

Rakennustarkastaja
Petri Vastamäki
03 4182 7256
050 5925 852 petri.vastamaki(at)jokioinen.fi 

Rakennusvalvonnan sihteeri
Kirsi-Marja Pääjärvi
03 4182 7258
kirsi-marja.paajarvi(at)jokioinen.fi