Jätevedet haja-asutusalueella

Ennen vuotta 2004 rakennettujen, ranta- tai pohjavesialueella sijaitsevien kiinteistöjen jätevesijärjestelmät on saatettava talousjätevesiasetuksen (lain muutos 19/2017) mukaiseen kuntoon 31.10.2019 mennessä. Asetus koskee haja-asutusalueella sijaitsevia kiinteistöjä, jotka eivät sijaitse vesihuoltolaitosten viemäriverkoston toiminta-alueella. Asetuksessa on määrätty jätevesille puhdistusvaatimukset, joita on tarkennettu ympäristönsuojelumääräyksissä. 

Muilla kuin ranta- ja pohjavesialueilla sovelletaan kiinteistökohtaista aikataulua, jossa jätevesijärjestelmän saneerauksen ajankohta määräytyy kiinteistöllä tehtävien muiden luvanvaraisten rakennus- ja korjaustöiden mukaan. 

Uusien kiinteistöjen tulee täyttää asetuksen ja ympäristönsuojelumääräysten mukaiset puhdistusvaatimukset heti.

Lisätietoja haja-asutusalueiden jätevesiasioista saa Suomen Ympäristökeskuksen Internet-sivuilta sekä ympäristötarkastaja Henna Moisanderilta, asiaan liittyvästä rakennuslupamenettelystä rakennustarkastaja Petri Vastamäeltä ja vesihuoltolaitoksen jätevesiverkostosta kehitysinsinööri Emilia Naatulalta.

 

Lisätiedot

Ympäristötarkastaja
Henna Moisander
03 4141 5271
henna.moisander(at)jokioinen.fi

Rakennustarkastaja
Petri Vastamäki
03 4182 7256
050 5925 852
petri.vastamaki(at)jokioinen.fi

Kehitysinsinööri 
Emilia Naatula
050 382 3016
emilia.naatula(at)jokioinen.fi