Tukioppilastoiminta

Paanan tukioppilaat

Tukioppilastoiminnan ohjaajana toimivat koulukuraattori Niina Stenberg ja nuorisotyöntekijä Henriikka Korteniemi

Tukioppilastoiminta on peruskoulussa toimiva tukijärjestelmä, joka perustuu vertaistuen ajatukseen. Tukioppilas on tavallinen, vapaaehtoinen oppilas, joka haluaa toimia kouluyhteisön hyväksi ja auttaa muita oppilaita. Tukioppilaat saavat koulutuksen, ja toiminnasta vastaa koulussa työskentelevä aikuinen ohjaaja.
Tukioppilaat ovat 8.-9. luokkalaisia oppilaita, jotka koulutetaan toimimaan nuorempien oppilaiden kanssa ja heidän tukenaan. Tukioppilastoiminnan tavoitteena on edistää hyviä toverisuhteita, kouluviihtyvyyttä, yhteisvastuuta sekä turvallista ja kannustavaa ilmapiiriä koulussa.

Lisää tukioppilastoiminnasta: www.mll.fi/kasvattajille/tukioppilastoiminta

 

Kuraattori
Niina Stenberg
03 4182 7436, 050 3039535 niina.stenberg(at)jokioinen.fi