Nuorisopalvelut Jokioisilla

Nuorisotyö

 • Nuorisotilatoiminta
  • Nuorten oma vapaa-ajanviettopaikka Nuokkari
 • Retket ja tapahtumakalenteri koulujen loma-aikoina ja nuorten vapaa-aikana

 • Kerhot ja kurssit ala- ja yläkouluikäisille

 • Yhteistyö seudun nuorisotoimien kanssa

 • Ystävyyskuntatoiminta

  • Yhteiset leirit virolaisen Suure Jaanin kunnan kanssa

 • Alakouluikäisten kesäleirit Pikku-Liesjärven leirikeskuksessa

 • Yhteistyö Paanan koulun kanssa

  • Koulunuorisotyö

 • Yhteistyö paikallisten yhdistysten kanssa


Erityisnuorisotyö:

 • Ennaltaehkäisevä päihdetyö

  • Päihdekasvatustunnit ala- ja yläkouluikäisille

  • Paikallinen ja seutukunnallinen ehkäisevä päihdetyö

  • VARPU (varhainen puuttuminen) -toimintamallin toteuttaminen ja suunnittelu

 • Pienryhmätoiminta

  • Kohdennettu nuorisotyö

 • Tuki ja yksilöohjaus koulu- ja vapaa-aikana (mm. Omin jalon – toiminta ja yksilötyö)

 • Jalkautuminen ja katupäivystys viikonloppuiltaisin

 • Tietoa ja tukea huoltajille

 • Nuorten kasvun ja kehityksen tukeminen turvalliseen aikuisuuteen

 • Moniammatillinen yhteistyö eri sidosryhmien kanssa (sosiaalitoimi, poliisi, koulut ym.)

 • Yhteistyö seurakunnan kanssa (rippileirit, isoskoulutukset)


  Lisää tietoa nuorille tarjottavista palveluista löydät oheisesta valikosta. 

 

Lisätiedot

Vapaa-aikasihteeri
Jari Menna
050 517 4456
jari.menna(at)jokioinen.fi

Vs. nuoriso-ohjaaja
Robert Etelämäki
050 592 5867
robert.etelamaki(at)jokioinen.fi

Erityisnuorisotyöntekijä
Sanni Ristolainen
050-381 9545
sanni.ristolainen(at)jokioinen.fi

Meitä voit seurata myös Facebookissa sivulla:
Jokioisten Nuorisotoimi

tai Instagramissa: jokioisten_nuorisotoimi