Talousveden laatu

Vesihuoltolaitoksen tavoitteena on toimittaa kuluttajien käyttöön Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen 1352/2015 mukaista talousveden laatukriteerit täyttävää vettä. Veden laadun käyttötarkkailussa, viranomaisvalvonnassa ja vedenkäsittelyssä kiinnitetään erityistä huomiota taudinaiheuttajien poistamiseen raakavedestä, talousveden pH:n pitämiseen sopivalla tasolla sekä vanhojen verkostonosien kunnossapitoon veden laadun varmistamiseksi.

Vesihuoltolaitoksella on näytteenottosuunnitelma ja vedestä otetaan näytteitä säännöllisesti. Otettujen vesinäytteiden analysoinnit tekee Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry. Näytteet otetaan pitkälti oman henkilökunnan toimesta. Myös terveystarkastaja ottaa osan näytteistä.

Vesihuoltolaitoksen verkostoon pumpataan vettä kolmelta vedenottamolta:

Särkilammen vedenottamo (Jokioisten Vedenhankinta Oy)
Rehtijärven vedenottamo (Jokioisten Vedenhankinta Oy)
Kuuman vedenottamo (Jokioisten kunta)

Kuuman ottamolta vettä toimitetaan ainoastaan kunnan pohjoisosaan.

Ottamoiden veden kovuusasteet on seuraavat:

Särkilammi 0,9 mmol/l (keskikova)
Rehtijärvi 0,4 mmol/l (pehmeä)
Kuuma 0,54 mmol/l (pehmeä)


Särkilammen ja Rehtijärven vedenottamot ja verkosto
Testausseloste syyskuu 2016 (raakavesi)
Testausseloste syyskuu 2016

Kuuman vedenottamo ja verkosto
Testausseloste syyskuu 2016

 

Lisätiedot

Kunnallistekniikan insinööri
Risto Klemelä
050 5925 851
risto.klemela(at)jokioinen.fi

Putkimestari
Markku Malin
050 5925 855
markku.malin(at)jokioinen.fi