Hinnasto

Käyttö- ja palvelumaksut

Jokioisten kunnan vesihuoltolaitoksen käyttömaksut määräytyvät asiakkaan veden kulutuksen mukaan. Asiakkaalle lähetetään arviolasku kaksi kertaa vuodessa sekä tasauslasku kerran vuodessa.

Tänä vuonna vesimittareiden luenta suoritetaan toukokuussa ja mittarinlukukortit lähetetään  toukokuun alussa asiakkaille.

Vuoden 2017 laskutuskaudet ovat seuraavat:

Laskutuskausi

Eräpäivä

1.1.-30.4. (arviolasku)

28.04.2017

1.5.-31.8. (tasaus- ja arviolasku)

31.08.2017

1.9-31.12 (arviolasku)

29.12.2017

 

Käyttömaksut 1.9.2010 alkaen:

Kulutusmaksu

Euroa/m3

Euroa/m3 sis. alv 24%

Vesi

1,15

1,43

Jätevesi

1,75

2,17

 

Liittymismaksut

Ennen liittymissopimuksen allekirjoittamista liittyjälle lasketaan liittymismaksut. Liittymismaksut laskutetaan kulloinkin voimassa olevan taksan mukaan ja maksetaan yhdessä erässä. Poikkeuksena tästä on haja-asautusalueella jätevesiviemäriin liittyminen, jonka liittymismaksun voi suorittaa kahdessa erässä. Liittymismaksun eräpäivä määrätään liittymissopimuksessa.

Liittymismaksu oikeuttaa liittymään laitoksen verkostoon ja maksut ovat siirto- mutta ei palauttamiskelpoisia sekä sisältävät arvonlisäveron. Liittymismaksu määrätään vain, jos rakennus liitetään vesi- ja/tai viemäriverkostoon.

Laitos perii lisäliittymismaksua, kun asiakkaan liittymismaksun perusteena olevat olosuhteet kiinteistöllä
muuttuvat liittymismaksun määräämisen jälkeen. Muutosta/muutoksia verrataan aina aiemmin määrättyyn ja maksuunpantuun liittymismaksuperusteeseen.

Lisätietoja liittymismaksuista ja muista maksuista löydät vesihuoltolaitoksen taksasta ja palvelumaksuista. 

 

Lisätiedot

Paikkatieto- ja vesihuoltosihteeri
Jaana Uusi-Laitila
050 3039 533
jaana.uusi-laitila(at)jokioinen.fi

Kehitysinsinööri
Emilia Naatula
050 3823 016
emilia.naatula(at)jokioinen.fi